Podmiot przedkładający metodę FLIP

FLIP .... jak to wszystko się zaczęło

Aplikacja FLIP

Źródła