Adres przedsiębiorstwa:
Verrocchio Institute for Innovation Competence GmbH
Achillesstr. 10
40545 Düsseldorf
Tel.: +49 211 5508882
Mail: mail(at)verrocchio-institute.com

Autoryzowani dyrektorzy zarządzający: Benno van Aerssen i Christian Buchholz

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Düsseldorf
Numer rejestru: HRB 76912
Kapitał zakładowy: 25.000 euro

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27a UStG: DE305915526

Odpowiedzialny za treść: Christian Buchholz (adres patrz wyżej)

Udziałowcami Verrocchio Institute są Atelier für Ideen AG i Educando GmbH. Instytut Verrocchio jest firmą badawczą obu partnerów. Tutaj opracowywane są wszystkie metody, narzędzia i publikacje oraz oferowane są wszystkie otwarte formaty seminariów.

Koncepcja, projektowanie i programowanie

werdewelt GmbH
Personal Branding

Aarstraße 6
35756 Mittenaar-Bicken
www.werdewelt.info

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 Abs.1 TMG za nasze własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje przez to nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. Jak tylko dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za zawartość stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiedzialny jest zawsze ich właściciel lub operator. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Treści niezgodne z prawem nie były rozpoznawane w momencie linkowania. Stała kontrola treści linkowanych stron nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Linki takie zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich naruszeniach prawa.

prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez operatorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każda forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron dozwolone jest wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Jak tylko dowiemy się o wszelkich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.